Elinstallation och felsökning

Om du får problem med elen utanför kontorstid kan vår jour hjälpa dig. Vi vill garantera dig som jourkund tryggheten att vi kan vara hos dig på kort tid (oftast inom 1h) och utför felsökningar. Som din elektriker i Bromma kan vi åtgärda de flesta fel direkt på plats. Vi har även all utrustning som kan tänkas behövas för installation av ledningar och strömbrytare samt för avancerade arbeten vid nybyggnation eller renovering.

Ta gärna hjälp av oss när du ska installera renovera hemma eller bygga nytt. Vi ser ofta felinstallationer och felkopplingar. Tyvärr kan det här leda till omfattande och kostsamma bränder eller kortslutningar i din elektronik hemma eller på arbetsplatsen och då måste du i slutändan betala ytterligare en elektriker som ska göra jobbet en gång till. Du kan alltså göra en stor besparing genom att låta vår elektriker i Bromma installera dem.

Elektriker Bromma – erfarenhet och kunskapsbredd

Som elektriker i Bromma utför elarbeten åt privatpersoner likväl som större serviceuppdrag och mer omfattande projekt åt företag. Vi tar uppdrag i hela Stockholm och kan även utföra elarbeten åt dig som behöver en elinstallatör i Nacka. Vi gör också olika typer av mätningar och kan göra belastningsanalyser samt spänningsmätningar. Genom att tidigt lokalisera fel kan elrelaterade problem åtgärdas av vår elinstallatör innan de blir för omfattande. Med hjälp av dessa mätningar kan man också optimera elförbrukningen och du som företagare eller privatperson kan sänka elkostnaderna rejält. Ibland är felen svårlokaliserade eftersom de ligger i elnätet. Våra erfarna elektriker har avancerad mätutrustning för sådana här situationer. Att installera en jordfelsbrytare är en prisvärd och praktisk extraförsäkring för både dig och ditt hem och något som vi varmt kan rekommendera.

En sådan stänger ner strömmen direkt om en elprodukt blir strömförande och någon rör vid ett jordat föremål. Det är numera krav på att alla byggnader ska ha en jordfelsbrytare installerad och det gäller även ut- och tillbyggnader av elen på en fastighet. Jordfelsbrytare ska alltid installeras av en fackman.

Vi ger dig ett bra pris för elservice

Vår elfirma har god lokalkännedom och vet oftast vilka förutsättningar som gäller för att utföra arbetet på bästa sätt där just du bor. Vi kan utföra elinstallationer i industrilokaler likväl som i mindre utrymmen och privatbostäder. För att få en offert av oss på pris för elservice är det bara att slå en signal eller e-posta oss, så kan vi göra en uppskattning av tidsåtgång och kostnad utifrån din arbetsbeskrivning. Vid mer komplexa och omfattande uppdrag gör vi en bedömning på plats.